Klachtenregeling

Hinsenveld&Hinsenveld gaan er van uit dat problemen en onvrede het beste kunnen worden besproken in een gesprek tussen cliënt en medewerker van Hinsenveld&Hinsenveld. De praktijk wijst uit dat in een dergelijk gesprek meestal een bevredigende oplossing gevonden wordt. (interne klachtafhandeling). Wanneer het niet gelukt is om de problemen op te lossen, kan de cliënt zijn klacht voorleggen bij:

https://skjeugd.nl/tuchtrecht/klachten/ik-heb-een-klacht/

https://bpsw.nl/klachten-over-uw-hulpverlener/

Copyright hinsenveldgroep 2024