Hulp bij rouw en verlies

Een echtscheiding, een dierbare die is overleden, een amputatie of iemand die na 40 jaar lang te hebben gewerkt bij een bedrijf plotseling ontslagen wordt. Al met al veroorzaakt dit meestal een psychologische aardbeving, een impact die er behoorlijk toe doet. In het brein gebeurt er van alles; verbindingen vallen weg of dreigen uiteen te vallen. Dit heeft als gevolg dat er allerlei klachten kunnen ontstaan en als een “veenbrand” in je lijf soms wel jarenlang doorsluimeren. Meestal zal een normaal rouwproces de pijn verzachten en het verlies uiteindelijk integreren in je leven. Anders kan het zijn als het verlies als te overdonderend wordt ervaren. De persoon die het overkomt is niet in staat zijn helende proces zelf voort te zetten. Traumatische pijn (wondpijn) kan zich in het lijf gaan nestelen.

Kinderen en jongeren kunnen vaak zelf geen taal vinden om het proces van het verlies te verwoorden. Zij zijn afhankelijk van een volwassene om hen hierbij te helpen. Verliesbegeleiding helpt om een gezamenlijke, langzame beweging te maken naar het helen van het verlies. Ook een methode is het gebruik maken van duplo poppetjes. Hierdoor wordt verlies in beeld gebracht en verdrietige situaties worden uitgebeeld uit de persoonlijke geschiedenis. Dit is een erg mooi middel om mee te werken voor zowel kinderen/ jongeren als voor volwassenen.

Voor het maken van een afspraak of het vragen om informatie kunt u het contactformulier invullen en zal ik u zo spoedig mogelijk benaderen. Aanmelding vanaf 8 jaar. Uiteraard kunt u ook een mail sturen: info@hinsenveldgroep.nl

Aanbod:

Na de aanmelding zal ik contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt besproken waar we ons gezamenlijk op gaan richten tijdens de sessies. Na het kennismakingsgesprek spreken we een eerste sessie af om op een `veilige` manier uw rouwlandschap te verkennen en op pad te gaan. Ik maak o.a. gebruik van psycho-educatie om kennis aan te reiken waardoor inzichten gaan verschuiven/bewegen . Om het verlies in beeld te brengen kan ook gebruik worden gemaakt van duplo poppetjes om verschillende opstellingen te maken.

Bij kinderen kan ook gebruik worden gemaakt van het paard Aurifero (zie het tabblad Paard en Kind).

Het paard en kind zullen op gevoelsniveau proberen contact te maken waardoor blijdschap en wederzijds vertrouwen belangrijke stromen worden, die meegenomen kunnen worden in het dagelijkse leven.

S.K.J. (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) geregistreerd.
Lid van B.P.S.W. (Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk)